Trommelvliesbuisjes zijn heel kleine buisjes die in de trommelvliezen geplaatst worden om de slechthorendheid te genezen, die veroorzaakt wordt door vocht in de oren. Door de opening in het trommelvliesbuisje kan er lucht in de trommelholte komen, zodat er geen vocht meer ontstaat.

Hoe ontstaat het vocht in de oren?

Vocht in de oren ontstaat door een onderdruk in de trommelholte. De onderdruk wordt veroorzaakt door een afsluiting van de buis van Eustachius. Het vocht in de trommelholte remt de trillingen van het trommelvlies, zodat het geluid niet goed opgevangen kan worden en doorgegeven kan worden via de gehoorbeentjesketen naar het binnenoor (slakkenhuis).

Hoe worden de trommelvliesbuisjes ingebracht?

De trommelvliesbuisjes worden bij kinderen onder een lichte narcose ingebracht. Bij volwassenen kan dit ook onder plaatselijke verdoving. Voordat een trommelvliesbuisje in het trommelvlies geplaatst wordt, wordt er eerst een klein sneetje in het trommelvlies gemaakt en het vocht zo veel mogelijk uit de trommelholte gezogen.

Welke verschijnselen kunnen er optreden na het inbrengen van de trommelvliesbuisjes?

Direct na de behandeling is er soms wat bloed of slijm zichtbaar in de gehoorgang.

Soms is er in de eerste uren na het inbrengen van de buisjes wat duizeligheid en/of misselijkheid. Dit wordt veroorzaakt door een lichte prikkeling van het evenwichtsorgaan, dat onderdeel van het gehoororgaan is.

Soms blijkt er in de eerste dagen tot weken na het inbrengen van de buisjes vocht uit de oren te lopen.

Ook enige tijd later kan er afscheiding uit de oren optreden. Na behandeling door de Neus-Keel – en Oorarts houdt de afscheiding meestal spoedig op.

Mogen kinderen met trommelvliesbuisjes zwemmen, douchen, in bad gaan enz.?

Dit hangt af van vele factoren, zoals de toestand van de oren, de kwaliteit van het zwemwater enz. Overleg hierover met uw Neus- Keel- en Oorarts is nodig.

Hoelang blijven de buisjes in het trommelvlies?

Trommelvliesbuisjes blijven meestal een tot enkele jaren in het trommelvlies.

De trommelvliesbuisjes vallen op den duur vanzelf uit het trommelvlies. De buisjes blijven dan meestal in de gehoorgangen “geplakt” zitten. De Neus- Keel- en Oorarts vindt de buisjes bij onderzoek en haalt ze eruit. De gaatjes in de trommelvliezen groeien dan meestal snel dicht.

Over het algemeen is het niet nodig, om opnieuw buisjes te plaatsen. Wanneer kinderen wat ouder worden, ontstaat er minder snel vocht in de trommelholte.