BELANGRIJK!

Sinds 02/11/2022 is de praktijk niet meer te bereiken via de Putstraat.

U dient te rijden:

 • Via de Hondsstraat en dan naar beneden naar de Sint-Jansstraat ofwel
 • Via de Kastanjewal aan de Velinx en dan via de Sint-Lutgartstraat omhoog naar de Minderbroedersstraat en aan de Sint-Janskerk terug naar beneden naar de Sint-Jansstraat.

Het is mogelijk online een afspraak te maken onder bepaalde voorwaarden.

Passen de uren u niet dan kunt u telefonisch contact opnemen.

Niet alle afspraken staan online.

De volgende maatregelen dient u in acht  te nemen

U moet een mondmasker dragen en u dient alleen te komen.

Eén begeleider is toegestaan bij kinderen en hulpbehoevende personen.

Zo kunnen we  in de wachtzaal afstand bewaren.

U kunt alleen telefonisch een afspraak maken indien u neen antwoordt op de volgende vragen:

 • Laatste week koorts?
 • Zelf of huisgenoot?
 • Hoesten? Of anders en meer hoesten?
 • Kortademig?
 • Reuk- of smaakverlies?
 • Hoofdpijn?
 • Spierpijn?
 • Diarree?
 • Misselijk of braken?

Antwoordt u op één vraag positief dan moet u eerst met de huisarts contact opnemen.

Let wel op:wij dragen totale bescherming om het onderzoek zo veilig mogelijk uit te voeren.

U kunt uw kindje best voorbereiden.

Op deze site willen wij jullie algemene informatie geven over het werkterrein van de KNO-arts.
Onder de topic voorlichting vindt U verschillende rubrieken die het vakgebied van de KNO-arts toelichten.
Deze voorlichtingspagina’s geven uitleg over de verschillende deelgebieden van onze specialiteit. Ten allen tijden kan afgeweken worden van de inhoud van deze pagina’s afhankelijk van specifieke patiëntennoden.

Wat doet de KNO-arts ?

De officiële titel van onze specialiteit luidt als volgt:
Keel-neus oorziekten en Gelaat- en Halschirurgie.
Wij behandelen dus aandoeningen van neus, keel en oren evenals van gelaat en hals.

De neus.

Behalve de operaties voor neusobstructie door een scheef neustussenschot worden door de KNO-arts ook operaties uitgevoerd aan de sinussen.
Met moderne technieken zoals de endoscopie is het mogelijk de sinussen via de neus zelf te behandelen. Op deze manier kunnen afwijkingen zoals neuspoliepen en sinusitis worden behandeld.
De meeste operatieve correcties aan de inwendige en uitwendige neus inclusief het esthetisch aspect worden door de KNO-arts uitgevoerd.
De KNO-arts is de gepaste persoon hiervoor omdat er zowel aandacht besteed wordt aan de vorm van de neus als aan de functie.
Inwendige afwijkingen veroorzaken immers neusobstructie en hebben vaak ook een afwijking van de uitwendige vorm van de neus tot gevolg.
Een andere vorm van functiestoornissen van de neus wordt veroorzaakt door allergie.
De KNO-arts voert allergietesten uit en onderzoekt en behandelt de klachten die worden veroorzaakt door allergie van de bovenste luchtwegen.

De keel.

Behalve de meest bekende operaties zoals amandelen trekken en het knippen van een te kort tongriempje, doet de KNO-arts ook minder bekende ingrepen.
De operatie van het zacht verhemelte om het snurken te verminderen en de behandeling van gezwellen in de mond en de speekselklieren zijn daar voorbeelden van.
Ook heesheid behoort tot het domein van de KNO-arts. Vaak volstaan het voorschrijven van logopedische behandelingen of het geven van stemadviezen en medicatie. Soms is ook een operatie aan de stembanden noodzakelijk.
In de afgelopen 20 jaar is er een toename van kwaadaardige aandoeningen in de mond en in de keel. De KNO-arts spoort deze op en neemt biopsies. Het letsel kan soms operatief verwijderd worden. In andere gevallen bestaat de behandeling uit bestraling.

Het oor.

De KNO-arts verricht correcties aan de oorschelp (afstaande oren of flaporen) maar ook afwijkingen van de gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor worden behandeld.
Deze afwijkingen die vaak de oorzaak zijn van ontstekingen, slechthorendheid, oorsuizen of evenwichtsstoornissen kunnen met medicatie of met een operatie met behulp van een operatiemicroscoop indien een ingreep nodig is.
Voor andere klachten zoals ouderdomsslechthorendheid is geen operatie mogelijk. In dat geval moet een gehoorapparaat voorgeschreven worden.

Het gelaat.

Esthetische ingrepen voor afstaande oren en een uitwendig misvormde neus behoren tot het domein van de KNO-arts.

De hals.

Problemen ter hoogte van de speekselklieren en de schildklier kunnen hetzij door medicatie hetzij operatief behandeld worden door de KNO-arts.

KNO netwerk: Een samenwerkingsverband tussen 16 specialisten in Keel- Neus- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie.