Het meest voorkomende probleem bij kinderen is het slijmoor of lijmoor. In de medische wereld noemt men dit ‘glue ear’ of ‘otitis media met effusie’ (OME). Het slijmoor is een pijnloze aandoening die zich kenmerkt door het ophopen van een lijmachtige vloeistof in het middenoor. Hierdoor beweegt het trommelvlies slecht en is er een verminderd gehoor.
Tijdens een verkoudheid wordt er vocht gevormd in het middenoor. Als dit wordt afgevoerd door de buis van Eustachius merkt een kind er niets van. Bij kinderen is de buis echter nog niet goed ontwikkeld waardoor het vocht gaat ophopen. Ook kan een lijmoor ontstaan na een middenoorontsteking.

In de meeste gevallen is dit niet erg en verdwijnt de aandoening na enkele maanden spontaan. Soms komt het voor dat een slijmoor langer duurt of steeds weer terugkomt. Het gehoorsverlies kan dan aanleiding geven tot tijdelijke taal- en spraakstoornissen. Kinderen kunnen er ook zo door belemmerd worden dat er gedragsstoornissen ontstaan. In een heel enkel geval treedt een beschadiging van het oor op waardoor ernstigere gehoorsafwijkingen en evenwichtsproblemen kunnen ontstaan.
Voor kinderen die tijdelijk slechter horen vanwege een lijmoor is vaak een trommelvliesbuisje nodig zodat zij terug normaal gaan horen.