Van tocht word je niet verkouden

U weet niet meer waar uw hoofd staat van al het niezen en het snotteren. En de berg zakdoekjes slinkt zienderogen. Allesbehalve leuk is het, een verkoudheid. Maar kunnen we er iets aan doen?

Een verkoudheid, ook wel rhinitis of acute coryza genoemd, wordt veroorzaakt door een virus. Koude, afkoeling of tocht veroorzaken dus geen verkoudheid, er is altijd een virus nodig. Het feit dat ‘verkoudheden’ vooral in de winter voorkomen, heeft waarschijnlijk zelfs niet met de temperatuur te maken, maar wel met het feit dat mensen meer binnen zitten en daardoor een groter risico lopen om besmet te raken.

De kans om het virus op te lopen is erg groot. Ten eerste omdat er enkele honderden virussen zijn die een verkoudheid kunnen veroorzaken. Bovendien zijn die virussen zeer besmettelijk. Even niezen of iemand de hand schudden is al genoeg om een virus door te geven.

Of u dan al dan niet ziek wordt, hangt af van de antistoffen die u hebt. Gezien het groot aantal aantal virussen die een verkoudheid kunnen teweegbrengen, is dat een beetje een kwestie van toeval. We kunnen immers niet immuun zijn tegen alle virussen. En men kan ook twee of meer verkoudheden na elkaar krijgen, gewoonweg omdat het om twee of meer verschillende virussen gaat. Een infectie kan ook in de hand gewerkt worden door bepaalde omstandigheden die ons immuunsysteem verzwakken, zoals bijvoorbeeld extreme vermoeidheid of stress.

Een echte remedie tegen verkoudheden bestaat er niet. Maar gelukkig verdwijnt het virus vanzelf na enkele dagen. Aangezien het om een virus gaat, zijn antibiotica totaal nutteloos.

Eventueel kan u gebruik maken van middeltjes om de neus te doen ontzwellen en de neusloop te verminderen. Vermijd echter langdurig gebruik van ontzwellende middelden omdat ze het slijmvlies kunnen irriteren. Om de neus vrij te maken, kan gewone inhalatie van waterdamp wonderen doen. In geval van koorts kan een aspirine of paracetamol worden genomen.

Helpen vitamines? Men zegt vaak dat vitamine C nuttig is om virussen te bestrijden, maar hiervoor bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs.

Denk er ook aan de huid onder de neus en rond de lippen te beschermen door ze bijvoorbeeld in te smeren met cacaoboter. Zo voorkomt u irritatie.

Probeer zo veel mogelijk in een omgeving te blijven die niet te vochtig is en waar de temperatuur rond de 20° schommelt. Denk ook aan de mensen rondom u: laat geen zakdoeken rondslingeren, was regelmatig uw handen… zo kan u vermijden het virus verder te verspreiden.

Wees ten slotte voorzichtig indien er ernstiger symptomen optreden. Aarzel niet uw arts te raadplegen in geval van langdurige koorts, groenachtige slijmen, hoofdpijnen of ademhalingsmoeilijkheden, allemaal tekenen die kunnen wijzen op een bijkomende infectie, zoals bv. sinusitis