De neus.

De neus heeft als belangrijke functie de ingeademde lucht te bevochtigen, op te warmen en te reinigen.

Hierdoor verloopt de ademhaling beter. Daarbuiten heeft de neus nog andere functies: hij is het reukorgaan, draagt bij tot de stemvorming en bepaalt in grote mate het uiterlijk.

De klachten en de behandeling.

De werking van de neus kan op vele manieren verstoord worden, b.v. bij een verkoudheid of bij een scheefstaand neustussenschot ( septum ). Wanneer het tussenschot niet in het midden staat en sterk afwijkt naar één zijde, kan je minder goed door de neus ademen en moet je soms door de mond ademen. Bijkomende klachten kunnen optreden zoals hoofdpijn, oorproblemen, ontsteking van de neusbijholten (sinusitis) en keelpijn. Als medicatie niet (meer) helpt, kan het nodig zijn om een operatie uit te voeren. Het doel van de ingreep is het verbeteren van de neusfunctie door het neustussenschot recht te zetten. Wanneer u daarenboven de vorm van de uitwendige neus wenst te laten veranderen, een zogenaamde neusplastie , bespreekt u dit best met uw arts. Hij zal u uitleggen wat mogelijk is en wat u kunt verwachten.

De dag van de opname.

U komt ’s morgens nuchter binnen rond 7u15 . Normaal verblijft u 2 dagen in het ziekenhuis.

Medicatie.

Voorgeschreven medicatie blijft u innemen tot aan de opname. Indien u medicatie neemt die de bloedstolling regelt, of wanneer u regelmatig aspirine neemt, dient u dat voor de operatie met de arts te bespreken.

Wat meenemen?

 • voor de inschrijving:
  • identiteitskaart
  • het opnamebericht
  • nachtkledij en ondergoed
  • toiletgerief :handdoek , washandje, zeep, tandenborstel, tandpasta, enz.
  • lectuur, handwerk, enz. voor ontspanning.

De dag van de opname.

De dag van de opname komt u nuchter binnen rond 7u15 tenzij anders afgesproken wordt met uw dokter.Indien preoperatieve onderzoeken nodig zijn, zoals bloedname , EKG , RX , worden ze reeds een week op voorhand uitgevoerd.

De operatie.

Het is vaak moeilijk vooraf te zeggen hoe laat u precies zal worden geholpen.

De ingreep gebeurt onder volledige narcose. U krijgt vooraf een pilletje. Zodra u in de operatiezaal bent, legt men een infuus aan, waarlangs men de slaapmedicatie inbrengt.

De operatie.

Tijdens de operatie maakt men een kleine snede aan de binnenzijde van de neus. Uitwendig blijft dat onzichtbaar. Dan legt men het kraakbenig en benig gedeelte van het neustussenschot vrij. De scheve, de kromme en de uitstekende delen worden of weggenomen of recht geplaatst. Men hecht de insnede met een draadje dat later vanzelf oplost. Het neustussenschot wordt recht op zijn plaats gehouden door middel van plaatjes en wieken. Op de buitenzijde van de neus komen enkele pleisters.

Indien men tijdens de operatie ook de vorm van de neus verandert, maakt men enkele bijkomende sneden aan de binnenzijde van de neus en soms ook onder de bovenlip. Later zullen er geen zichtbare littekens achterblijven. Zelden is het toch noodzakelijk aan de buitenzijde een snede te maken. Men bespreekt dit vooraf met u. Die kleine snede is later vrijwel onzichtbaar.

Bij een neusplastie wordt de neus gespalkt met een gips aan de buitenzijde.

Na de operatie zult u nog ongeveer een goed uur in de ontwaakruimte van het operatiecomplex blijven tot u voldoende wakker bent.

Na de operatie.

Na de operatie is het vooral hinderlijk dat u de eerste 24 uren niet door de neus kunt ademen omdat hij met wieken opgevuld is. U moet daarom wel door de mond ademen. Dat kan droge lippen, een droge mond en een droge keel geven. Regelmatig drinken, de lippen en de mond bevochtigen kunnen dit ongemak verhinderen.

Achteraf kunt u ook wat last hebben van hoofdpijn en een neiging tot niezen voelen.

Daarvoor krijgt u de gepaste medicatie.

Uit de neus kan wat kleurloos tot roodgeel vocht druppen. Dat neemt geleidelijk af.

’s Anderendaags verwijdert men de wieken uit de neus. Plaatjes worden na 3 tot 5 dagen verwijderd.

Vooral na een operatie aan het uitwendig gedeelte van de neus kunnen de wangen opzwellen en het gebied rond de ogen blauw verkleuren door onderhuidse bloeduitstortingen. Die verkleuring zal verdwijnen na enkele weken.

In de neus, de bovenlip en de bovenste snijtanden treedt vaak een voos gevoel op. Dat gevoel verdwijnt na enkele weken tot maanden.

Ontslag uit het ziekenhuis.

Bij ontslag geeft men u soms nog enkele medische voorschriften mee. U krijgt ook een controle-afspraak voor u naar huis gaat.

Het gips blijft in principe gedurende 10 dagen op de neus.

Het kan nog wel enkele weken duren, voordat de neus zijn normale functies herneemt en u geen klachten meer hebt.

Werkonbekwaam.

De werkonbekwaamheid duurt meestal een tweetal weken bij een operatie van het neustussenschot en ongeveer vier weken bij een neusplastie .

Verhinderd .

De operatiedatum werd samen met u vastgesteld.

Indien u om één of andere reden verhinderd bent of gedwongen bent de operatie uit te stellen, neemt u het best zo snel mogelijk contact op met de raadpleging van de dienst. U krijgt dan een nieuwe afspraak voor een andere operatiedatum.