Latexallergie of allergie voor proteïnen in latex (natuurlijk rubber) uit zich in de vorm van roodheid en zwelling van de huid en treedt op onmiddellijk na het contact. Dit kan eventueel gepaard gaan met verschijnselen zoals niezen, kortademigheid en jeukende ogen. In ernstige gevallen leidt dit zelfs tot bloeddrukverlaging en shock.

Vooral patiënten die veelvuldig in contact komen met natuurlijke rubberen voorwerpen, worden gemakkelijk latex-overgevoelig. Natuurlijke rubberen voorwerpen zijn voornamelijk handschoenen maar ook medisch materiaal, ballons, condooms, enz.

Ernstige reacties doen zich vooral voor tijdens medische ingrepen omdat het medisch en verpleegkundig team handschoenen draagt of eventueel rubberen materiaal gebruikt.

Ook voedingsallergie voor vooral banaan, avocado, kiwi, paprika en kastanje kan voorkomen bij personen met latexallergie.

Preventie bestaat uit het dragen van latex-arme handschoenen zonder poeder. Latex-allergische patiënten kunnen nog uitsluitend in contact komen met latex-vrije polyvinyl of ‘synthetische’ rubberen handschoenen.