DAG VAN OPERATIE

 • Inschrijving aan het onthaal, daarna wordt u naar de afdeling begeleid
 • 0p de afdeling wordt uw kind gewogen, daarna worden jullie op de kamer geïnstalleerd
 • indien geen vooraf geplande volgorde wordt de volgorde van inschrijving aangehouden
 • na installatie op de kamer kan men een pyjama(liefst zonder voetjes) aandoen, of men kan een kinderoperatiehemd vragen aan de verpleegkundige
 • om 8 u beginnen de operaties
 • ongeveer 30 minuten vooraleer men naar het operatiekwartier gaat wordt premedicatie gegeven. Het kind wordt er suf en slaperig van en blijft het beste in het bed
 • mama en/of papa mogen mee naar het operatiekwartier tot aan de deur van het operatiekwartier
 • als de operatie gedaan is komt het kind terug naar de kinderafdeling
 • uw kindje heeft een infuus dat wordt uitgetrokken wanneer het goed wakker is, niet meer overgeeft en leeg is
 • na enkele uren krijgt het kind koud water te drinken en daarna eventueel een ijsje
 • de dokter komt uitleg geven over de operatie als hij/zij gedaan heeft met alle operaties
 • de dokter zegt dan ook het uur van ontslag
 • de 3 plakkers op de borst van het kind mogen verwijderd worden
 • wanneer men naar huis gaat graag de verpleging van de kinderafdeling verwittigen

VOLGENDE DAGEN

Het kind moet veel rusten en moet nog 2 à 3 dagen binnenblijven. Het is af te raden het kind gedurende de eerste 8 dagen na de ingreep in de volle zon te laten.

Vanaf de dag na de ingreep moet het kind door de neus ademen, de mond gesloten houden en alle woorden duidelijk uit spreken.

Na een amandelwegname is het mogelijk dat het kind klaagt van oorpijn. Dit zijn uitstralingspijnen.

Tot zelfs 13 dagen na de operatie is er een kans op nabloeding (het kind braakt dan vers bloed met of zonder rode brokken). Is dit het geval bij uw kind, kom dan dadelijk terug naar onze afdeling, wij zullen dan de dokter verwittigen.

DE VOEDING

* de 2 dag een licht, lauw en halfvaste voeding. Men kan bijvoorbeeld ‘s morgens en ‘s avonds een lichte pudding, griesmeel, rijstpap of yoghurt geven. Als middageten kan men lauwe soep, puree met boter, groenten in water gekookt geven.

Vanaf de tweede dag moet men spijzen innemen die een zekere vastheid hebben (dus niet enkel vloeistoffen) om slikbewegingen te verwekken, die zeer pijnlijk zijn, doch die de bloedsomloop in de streek vlugger herstellen en aldus genezing bespoedigen.

Laat het kind voldoende drinken !!!

Bij koorts of pijn mag men een suppo Perdolan kind of Perdolan siroop geven of Nurofen. Men mag ook afwisselen, desnoods om de 4 à 6 uur.